Esselamu Aleyke Ya Resulallah

 

Esselamu Aleyke Ya Resulallah

Ey Allah’ın Rasulü iyiki sen bizim alemimizi şereflendirmişsin. Senin gelişin bizleri karanlıktan-aydınlığa, cehaletten-bilgeliğe, esaretten-özgürlüğe kavuşturdu.

Senin doğduğun günde bile şirkin, tağutun ve cehaletin kaleleri sarsıldı, hiç sönmemiş olan ateşleri söndü. Karanlıktan aydınlıklara çıktı insanoğlu.Doğdun günden başlayarak şirk düzenlerini yıkacağını kafire korku,mazluma umut olacağını, insanlığı zulmetten nura kavuşturup tevhid kal’asını oluşturacağının mesajını verdin.

Güzel ahlakınla bizlere örnek oldun. Güzel ahlakın ne demek olduğunu sen öğrettin bize. Hem müslümana hem de gayrısına.Öyle bir ahlakın vardı ki senin Ey Rasulüm! Senin düşmanların bile bu güzelliğinden etkilenirdi. Gerçek güzellik ruh güzelliğidir demiştin sen zaten. Ne malın çokluğu,ne makamın yüceliği, ne soy, ne nesep hiçbir bir değer ifade etmiyordu senin öğretilerinde.

Sen öğretmiştin bize şirk düzenleri karşısında tavizsiz durmayı, onların zulmülerini en güzel şekliyle bertaraf etmeyi. Zulme, tuğyana,haksızlığa, zorbalığa, inasanların küfür üzere olmasına seyirci olmamayı sen öğrettin bize Ey Rasul!

Sonra en güzel şekliyle tebliğin nasıl yapılacağını, müslümanın böylesine bir sorumluluğu olduğunu, bunu taşıması gerektiğini, tebliğin ulaşmadığı hiç kimsenin kalmayıncaya kadar bunu yapmanın bir vazife olduğunu sen öğrettin Ya Rasulullah!

Cihadın her müslümana farz olduğunu, cihadsız hayat olamayacağını, cihad etmeden ve cihad etmeyi niyet etmeden ölenlerin cahili ölüm üzere olacağını, cihad meydanlarında Bedir’de Uhud’da kanın akmasına, dişinin kırılmasına rağmen ve sen Allah Rasulü iken nasıl da önce kendi canını Rabinin yoluna feda ettiğinin dersini sen öğrettin bize Ey Rasul!

Aşırılıktan, taşkınlıktan kaçınmayı, ifrat ve tefritten uzak durmayı, ölçünün senin sünnetinin olduğunu ölçünün bizzat kendisinin sende bulunduğunu,vasat bir ümmet olmanın değerlerini sen öğrettin Ya Rasulullah!

Takvada ve iyilikte yarışmayı, birbirimizi sevmeyi, sevmedikçe iman etmiş olamayacağımızı, iman etmedikçe de cennete giremeyeceğimizi sen öğrettin bize Ya Rasullullah!

Emanete ihanet etmemeyi, özüyle sözüyle bir olmayı, müminin elinden ve dilinden emin olunan kimse olduğunu, hiçbir müslümanın diğer bir kardeşine eza ve cefa verecek davranışlarda bulunmaması gerektiğini onunla herşeyini paylaşması gerektiğini sen öğrettin bize Ya Rasulullah!

Ey insanlık aleminin en şereflisi sensin bizim öğretmenimiz.sensin bizim rehberimiz, sensin bizim peygamberimiz.

Ey Allahın Rasulü bizi şefaatinden mahrum etme. Bizi kendine ümmet kabul et.

Binler Selam olsun sana

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !